Fleksibel, professionel og tryg parkeringskontrol

Med parkeringskontrol fra UnoPark får du en skræddersyet parkeringsservice, hvor du selv
fastsætter rammer og vilkår – det er enkelt, gratis og fleksibelt

Gratis parkeringskontrol

ALT I EN PARKERINGSLØSNING

Parkeringskontrol til alle, skræddersyet til jeres behov

Parkeringsservice for erhverv

UnoPark tilbyder fleksibel parkeringskontrol til alle typer erhverv; små og store virksomhedsdomiciler, kontorfællesskaber, butikker, butikscentre og alt derimellem.

Parkeringsservice for beboere

Oplever I uvedkommende eller hensynsløs parkering i boligforeningen, kan UnoPark hjælpe jer. Hos UnoPark tilbyder vi gratis parkeringskontrol

Parkeringsservice for parkeringskældre og -huse

Selvom parkeringskælderen eller -huset har automater til betalingsparkering, sker det alligevel, at bilister forsøger at undgå p-billetten. Med parkeringskontrol kommer du uretmæssig parkering til livs

Parkeringsservice for privat fællesveje

Er I træt af uvedkommende og hensynsløs parkering på jeres private fællesvej, kan grundejerforeningen eller vejlauget ansøge kommunen om lov til at udføre privat parkeringskontrol i området.

Vores samarbejdspartnere

Vi skræddersyer parkeringskontrol til dine behov

“I OB valgte vi at skifte P-selskab da UnoPark henvendte sig, de kunne tilbyde en rigtig god løsning… De er altid løsnings orienteret og det letter hverdagen og dermed giver os mindre arbejde. Vi har efter skiftet også kun blevet bekræftet i de ting som de lovede virker. ”

Odense Boldklub

Betalingsparkering

Få det optimale udbytte af dit parkeringsareal.

Parkeringsapp

Med vores brugervenlige parkeringsapp slipper I for al administration.

Udsted selv p-afgifter

Få det fulde overblik over de biler, der parkerer på dit område.

Vi tilbyder fleksibel parkeringskontrol

Parkeringskontrol er ikke bare løsningen på fyldte parkeringspladser, hvor der ikke er plads til de retmæssige brugere – det er også en mulighed for at skabe øget tryghed, signalere høj professionalisme og ikke mindst for at sætte kunden i fokus.

Vil du høre mere om parkeringskontrol til erhverv? Så lad os give dig et kald.

PARKERINGSSERVICE HOS UNOPARK

Oplever I, at jeres parkeringsareal benyttes af personer uden et ærinde hos jer? Med parkeringsservice kan I forebygge uretmæssig parkering, så pladserne holdes fri til kunder, gæster og beboere, og hos UnoPark tilpasser vi vores parkeringsløsning efter jeres behov.

Det betyder, at det er jer, der sætter rammerne for parkeringsforholdene. I bestemmer, hvem der skal have lov at parkere, hvor længe en parkeringstilladelse skal være gyldig og hvor ofte vi skal patruljere i området. Samtidig får I tildelt en fast parkeringsrådgiver, så det er let at komme i kontakt med os – for eksempel i forbindelse med ændringer i aftalen, ekstra patruljering eller spørgsmål og support.

Hos UnoPark er der ingen omkostninger forbundet med at etablere parkeringsservice for dig, der ønsker at forbedre tilgængeligheden for kunder, gæster, personale eller beboere i ejendommen. Med fokus på fleksibilitet, nem administration og uddannede parkeringsvagter udarbejder vi i fællesskab en målrettet parkeringsløsning til jeres areal, og vi afholder alle udgifter til produktion og opsætning af skilte samt den løbende kontrol af parkeringsarealet.

Der er mange fordele forbundet med parkeringsservice hos UnoPark – blandt andet:

 • Ingen omkostninger
 • Minimal administration
 • Fuld medbestemmelse
 • Stor fleksibilitet
 • Uddannede p-vagter
 • Døgnbemandet vagtcentral
 • Personlig service

For os er det vigtigt, at den aktuelle parkeringsløsning er tilpasset jeres specifikke behov, så den er til glæde for brugerne. Derfor tager vores samarbejde altid udgangspunkt i en tæt kontakt med en fast parkeringsrådgiver, der har kendskab til netop jeres parkeringsareal og -aftale.

Parkeringsrådgiveren er tilgængelig på både telefon og e-mail og har altid tid til at svare på spørgsmål, hjælpe med en særlig udfordring eller lave ændringer i jeres parkeringsaftale.

Minimal administration med brugervenlig app

Med en parkeringsløsning hos UnoPark behøver I ikke længere at afsætte tid til administration af parkerings- og gæstetilladelser. Hverken til beboere, gæster, medarbejdere eller kunder der alle som én har mulighed for at administrere egen parkering gennem vores app.

Som beboer i en boligforening er det muligt at oprette faste parkeringstilladelser via bilens nummerplade, og vi afstemmer automatisk køretøjets adresse med boligforeningens, så der ikke opstår svindel med pladserne. Samtidig kan den enkelte bruger selv udstede gæstetilladelser gennem app’en – dog med en begrænsning på antallet fastsat af bestyrelsen – ligesom faste parkeringstilladelser automatisk slettes, hvis en bruger flytter ud af den tilhørende ejendom.

Brugervenlighed såvel som fleksibilitet følger også med app’en, hvis du etablerer en parkeringsløsning som erhvervsvirksomhed. Her kan medarbejderne oprettes med faste parkeringstilladelser, ligesom kunder og gæster hurtigt og let kan hente en digital tilladelse til parkeringsarealet uden at forstyrre receptionisten.

Med professionel parkeringskontrol til erhverv skaber vi bedre tilgængelighed på jeres parkeringsareal og forebygger uretmæssig parkering.

Vi tilbyder omkostningsfri parkeringskontrol på en fleksibel aftale, og som pladsejer er det jer, der fastsætter regler og vilkår. På den måde skræddersyes vores parkeringsløsning til jeres behov, så der bliver plads til både kunder, gæster og medarbejdere – og så parkering bliver en enkel og ubesværet oplevelse.

Vores nuværende erhvervskunder tæller både butikker, kontordomiciler, indkøbscentre, hoteller, tankstationer, uddannelsesinstitutioner samt parkeringshuse og -kældre, og vi kan hjælpe dig, uanset hvilken form for virksomhed du driver.

Fordele ved parkeringsservice for erhverv

Der er flere fordele forbundet med at vælge en individuel parkeringsløsning hos UnoPark. Først og fremmest tilpasser vi løsningen efter jeres specifikke behov, så regler og vilkår stemmer overens med jeres værdier, og dernæst slipper I for den tunge administration, der ofte er forbundet med parkeringstilladelser og -kontrol.

Sidstnævnte er muligt, da vi har udviklet en app, hvor I hurtigt og let kan tildele parkeringstilladelser til eksempelvis medarbejdere, som efterfølgende kan tilknytte og ændre registreringsnummeret.

For gæster i ejendommen kan vores receptionistløsning spare både tid og besvær. Her opsætter vi typisk en tablet ved indgangen, så besøgende selv kan registrere sig ved at indtaste nummerpladen og få tilsendt en bekræftelse på enten mail eller SMS.

Nummerpladegenkendelse og betalingsmuligheder

Råder I over et parkeringsareal med mange daglige besøgende, tilbyder UnoPark ubemandet parkeringskontrol med nummerpladegenkendelse (ANPR). Her aflæses nummerpladen automatisk ved ind- og udkørsel, og ved parkering ud over den gratis periode betaler kunden via app eller web.

Vi udarbejder også løsninger til betalingsparkering generelt. Både korttidsparkering med betaling via app – for eksempel EasyPark – og udlejning og køb af faste parkeringstilladelser gennem vores egen app.

PARKERINGSSERVICE TIL ERHVERV INDEHOLDER:

 • Omkostningsfri parkeringskontrol
  En aftale om parkeringsservice til erhverv er altid uden omkostninger.
  UnoPark afholder alle udgifter til etablering, skilte og drift – dog med undtagelse af etableringsomkostninger i forbindelse med ANPR-løsninger.
 • Regler og vilkår
  Det er jeres parkeringsareal, og derfor er det også jer, der fastsætter regler og vilkår for området. Vores parkeringsrådgiver kommer gerne med gode råd og konkrete forslag, men det er jer, der har det sidste ord, når regelsættet skal fastlægges.
 • Fuld fleksibilitet
  Hos UnoPark lægger vi stor vægt på den individuelle parkeringsløsning, og vi ved, at ting kan ændre sig over tid. Derfor følger der stor fleksibilitet med et samarbejde om erhvervsparkering, og I kan altid ændre og justere i aftalen, hvis det bliver nødvendigt.
 • Opsætning af skilte
  Når regler og vilkår for området er fastlagt, sørger UnoPark for produktion og opsætning af lovpligtige skilte.
  Har I særlige ønsker til placering af skiltene, imødekommer vi dem naturligvis, så længe placeringen imødegår gældende lovkrav.
 • Parkeringstilladelser
  Hos UnoPark får I alle de parkeringstilladelser, I har brug for – fysisk eller digitalt.
  En digital parkeringstilladelse registreres hurtigt og let på køretøjets nummerplade gennem vores brugervenlige app, mens fysiske parkeringstilladelser leveres som plastikkort til montering i forruden.
 • Kunde- og gæsteparkering
  Der er flere forskellige løsningsmuligheder, når det kommer til kunde- og gæsteparkering. I kan vælge at have tidsbegrænset parkering ved brug af p-skive, eller vi kan placere en tablet ved indgangen til virksomheden, hvor kunder og gæster kan registrere bilen på egen hånd.
 • Parkeringsvagter
  For at forebygge uretmæssig parkering tilbyder vi at patruljere området i de tidsrum, hvor det giver mening for jer. Vores parkeringsvagter er uddannede og uniformerede og modtager fast løn – på den måde sikrer vi en objektiv kontrol af jeres parkeringsareal.
 • Udlejning af parkeringspladser
  Råder I over et større areal, end I selv har brug for, tilbyder vi at varetage intern såvel som ekstern udlejning af jeres parkeringspladser. Vi håndterer fakturering, betaling og eventuel venteliste, så administrationsbyrden ikke ligger hos jer.
 • Betalingsmuligheder
  Afhængig af forholdene på jeres parkeringsareal og jeres ønsker til parkeringsløsning kan vi opsætte forskellige betalingsmuligheder – blandt andet betaling med EasyPark eller nummerpladegenkendelse.

Med parkeringskontrol til boligforeninger skaber vi tryghed i området og forebygger uretmæssig og hensynsløs parkering på jeres parkeringsareal.

Vi tilbyder omkostningsfri parkeringskontrol på en fleksibel og individuel aftale, hvor I selv fastsætter rammer og vilkår. På den måde bliver parkering forbeholdt beboere i området, og I minimerer generne fra uvedkommende parkanter såvel som administrationsbyrden ved selv at varetage parkeringskontrol.

For at sikre plads til alle kan vi eksempelvis tildele X antal faste parkeringstilladelser per husstand – for eksempel to – samt yderligere et antal gæstetilladelser per måned fordelt på de respektive brugere. Har en beboer behov for yderligere tilladelser i en given periode, kan disse hurtigt og let oprettes via jeres eget log-in i vores brugervenlige app, ligesom brugerne selv kan ændre køretøjets registreringsnummer, hvis det bliver nødvendigt.

Vores app afstemmer automatisk køretøjets adresse med boligforeningens, så der ikke opstår snyd med parkeringspladserne.

Minimal administration og stor fleksibilitet

Som boligforening er der mange fordele at hente ved at investere i parkeringskontrol hos UnoPark. Først og fremmest at uretmæssig parkering forebygges, så der er plads til beboerne i ejendommen, men minimering af administration og stor fleksibilitet i forbindelse med parkeringsaftalen er også værd at nævne.

For ejendomsadministrator, bestyrelse eller varmemester vil der være minimal administration, da vores brugervenlige app gør det muligt for brugerne selv at registrere og oprette faste parkeringstilladelser såvel som gæsteparkering. Samtidig fungerer systemet således, at når en beboer flytter ud og skifter adresse, så slettes brugeren automatisk – og modsat kan den nye beboer selv oprette sit køretøj og komme i gang med parkering uden at involvere bestyrelsen.

Fleksibiliteten kommer til udtryk i den måde, vores parkeringsaftale er skruet sammen på. Som boligforening er det nemlig jer, der fastsætter rammer og vilkår for parkeringsområdet, ligesom I bestemmer, hvor ofte området skal patruljeres af vores parkeringsvagter. Er der behov for ændringer i aftalen, klarer vi det, og skulle der være et særligt arrangement, der kræver tidsbegrænsede ændringer, er det også en mulighed.

For at lette eventuelle udfordringer ved jeres parkeringsaftale – enten i form af ændringer eller support – får I tildelt en fast parkeringsrådgiver, der kan kontaktes på mail og telefon. På den måde har I altid adgang til en hjælpende hånd, så samarbejdet bliver til glæde og gavn for alle retmæssige brugere af parkeringsarealet.

PARKERINGSSERVICE TIL BOLIGFORENINGER INDEHOLDER:

 • Omkostningsfri parkeringskontrol
  En aftale med UnoPark om parkeringsservice til boligforeninger er altid uden omkostninger. Vi afholder alle etablerings- og driftsomkostninger, så boligforeningen ikke skal finde penge i budgettet.
 • Ingen bindingsperiode
  Et samarbejde med UnoPark kan altid opsiges med kort varsel, så boligforeningen binder sig ikke til en lang kontrakt eller uoverskuelige opsigelsesvarsler.
 • Regler og vilkår
  Som pladsejer er det boligforeningen, der bestemmer, hvilke regler og vilkår der skal være gældende i området. Har I brug for det, giver vores parkeringsrådgiver gerne gode råd og konkrete forslag, så I sammen kan finde frem til det optimale regelsæt for netop jer.
 • Opsætning af skilte
  UnoPark sørger for produktion og opsætning af skilte i det omfang, I ønsker det – dog naturligvis med forbehold for gældende lovkrav.
 • Parkeringstilladelser
  Hos UnoPark kan I få alle de parkeringstilladelser, I ønsker. Vi tilbyder både fysiske og digitale tilladelser – vil I have mindst mulig administration, anbefaler vi at anvende den digitale løsning gennem vores app.
 • Gæsteparkering
  Gennem vores brugervenlige app kan beboerne i ejendommen hurtigt og let oprette gæsteparkeringstilladelser. De kan opsættes, så de er gyldige i en begrænset periode – for eksempel i 24 timer – og det er endvidere muligt at begrænse antallet af gæstetilladelser per husstand eller beboer.
 • Parkeringsvagter
  Vores parkeringsvagter er alle uddannede og uniformerede for at skabe øget tryghed i området. Samtidig modtager de fast løn for at sikre en fair og objektiv kontrol af jeres parkeringsareal.
  I bestemmer selv, hvor ofte vi skal patruljere området, og parkeringsvagterne kan tilkaldes døgnet rundt alle årets dage.

Reglerne for, hvem der må parkere på private fællesveje, er ikke anderledes end reglerne for parkering på offentlige veje. Det betyder, at I som grundejerforening kan risikere uvedkommende og hensynsløs parkering i området.

Er det aktuelt hos jer, kan I ansøge kommunen om lov til at udføre privat parkeringskontrol.

Ansøgningsprocessen kan være omstændelig og kræve ressourcer fra grundejerforeningens bestyrelse, men I kan lette arbejdet ved at indgå et samarbejde med UnoPark. Vi har stor erfaring og succes på området, og vi hjælper jer gerne.

Få hjælp til ansøgning om privat parkeringskontrol på fællesvej

Ønsker I at komme sikkert i mål med jeres ansøgning om hjemmel til parkeringskontrol på grundejerforeningens private fællesveje, er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i procedurer og krav fra kommunens side.

Hos UnoPark har vi gennem de seneste år hjulpet grundejerforeninger og vejlaug landet over med at udforme ansøgninger, og vi ved derfor, hvilke faktorer kommunen lægger vægt på, ligesom vi har øje for de udfordringer, der skal tages højde for. Vores hjælp er uden omkostninger for jer, og målet er naturligvis at undgå afvisninger og lang behandlingstid.

Inden I går i gang med ansøgningsprocessen, kan I med fordel alliere jer med omkringliggende grundejerforeninger, da en godkendelse kræver et areal af en vis størrelse.

 

Privat parkeringskontrol med UnoPark

Når ansøgningen er godkendt, og I har fået hjemmel til at føre parkeringskontrol på jeres private fællesveje, hjælper vi med at udføre kontrollen – og også det er uden omkostninger.

Som grundejerforening er det naturligvis jer, der fastsætter rammer og vilkår for området, ligesom I definerer, hvor ofte og på hvilke tidspunkter af døgnet vi skal føre kontrol med parkeringspladserne. På den måde sikrer vi, at vores parkeringsvagter er til stede, når behovet er størst.

Med en samarbejdsaftale med UnoPark følger desuden stor fleksibilitet. I får tildelt jeres egen parkeringsrådgiver, der kender til jeres parkeringsområde og -aftale, og vedkommende kan altid kontaktes for ændringer – både faste ændringer og midlertidige af slagsen.

PARKERINGSSERVICE PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ INDEHOLDER:

 • Omkostningsfri parkeringskontrol
  Det koster ikke grundejerforeningen noget at investere i privat parkeringskontrol – både kontrollen såvel som hjælp med ansøgning er uden omkostninger.
  UnoPark afholder desuden alle udgifter i forbindelse med etablering og drift.
 • Regler og vilkår
  Som grundejerforening eller vejlaug er det vigtigt, at reglerne for parkering passer til behovet i området. Derfor er det jer, der bestemmer, hvilke regler og vilkår der skal være gældende – for eksempel om der skal være gratis parkering i et specifikt tidsrum, eller om der skal opkræves betaling for parkering.
 • Stor fleksibilitet
  For UnoPark er det vigtigt, at vores samarbejde er til glæde og gavn for brugerne af de respektive parkeringspladser, og derfor får I tildelt en fast parkeringsrådgiver, der er behjælpelig ved spørgsmål, support eller ønsker til ændringer i aftalen.
 • Opsætning af skilte
  Parkeringskontrol stiller krav til parkeringsskilte, og produktionen af disse varetages af UnoPark. Opsætning håndterer vi også, og vi følger gerne jeres specifikke ønsker – dog naturligvis med forbehold for gældende lovkrav.
 • Betalingsmuligheder
  Er betalingsparkering en del af jeres parkeringsaftale, sørger vi for betalingsmuligheder i form af digital betaling – for eksempel med EasyPark.
 • Parkeringsvagter
  Alle parkeringsvagter hos UnoPark er uddannede og uniformerede for at skabe større sikkerhed og sikre en professionel håndtering af eventuelle udfordringer.
  Vores parkeringsvagter er desuden fast lønnet, så kontrollen af jeres parkeringsområde bliver objektiv og fair.

Ejer du et parkeringsanlæg i form af en parkeringskælder eller -hus, kan du med fordel overveje at investere i parkeringskontrol. Du slipper for administrationsbyrden, og du sikrer dig samtidig, at pladserne forbeholdes retmæssige og betalende brugere.

Hos UnoPark tilbyder vi omkostningsfri parkeringskontrol på en fleksibel aftale, der skræddersyes efter dine behov. Det betyder, at du fastsætter regler og vilkår for parkering, og i fællesskab finder vi ud af, hvor ofte og på hvilke tider af døgnet vores parkeringsvagter skal patruljere i området.

Vi tilbyder flere forskellige former for betaling – nemlig:

 • Nummerpladegenkendelse (ANPR)
 • Betaling via app
 • Betalingsanlæg

Hvilken løsning der er den rette for dig, afhænger af parkeringsforholdene, antallet af parkeringspladser m.m. – er du i tvivl, så lad os vejlede dig.

Minimal administration – fuldt overblik

Hos UnoPark har vi udviklet et brugervenligt og innovativt system, der gør det muligt for dig som pladsejer at følge med i flowet på dit parkeringsareal, selvom håndtering, administration og kontrol ligger hos os.

Kort sagt betyder det, at du med en parkeringsløsning hos UnoPark slipper for den tunge administrationsbyrde, der følger med at føre kontrol og inddrive parkeringsafgifter, uden at du går på kompromis med overblikket. Ønsker du at udleje nogle af dine parkeringspladser på fast basis, håndterer vi også det – og igen foregår det enkelt og smertefrit gennem vores digitale system.

 

Fast parkeringsrådgiver for stor fleksibilitet

I et samarbejde med UnoPark er det dig som pladsejer, der sætter rammerne for parkeringsvilkårene, og os der sørger for, at de bliver overholdt.

Når det er sagt, så ved vi, at tingene kan ændre sig undervejs. At tiderne kræver nye vilkår. Eller at man får lyst til at iværksætte nye tiltag. Derfor er en parkeringsaftale hos UnoPark aldrig statisk – den kan ændres, når behovet opstår.

For at gøre det så enkelt og let som muligt får du tilknyttet en fast parkeringsrådgiver, der kender dit parkeringsareal og din aftale. Vedkommende kan kontaktes på telefon og mail, og det gælder både ved ændringer, men også ved spørgsmål og support.

PARKERINGSSERVICE FOR PARKERINGSKÆLDRE OG -HUSE INDEHOLDER:

 • Omkostningsfri parkeringskontrol
  Vi tilbyder parkeringskontrol til parkeringskældre og -huse uden omkostninger, og det er UnoPark, der afholder udgifterne til etablering, skilte og drift – dog med undtagelse af eventuelle etableringsomkostninger i forbindelse med ANPR-løsninger.
 • Regler og vilkår
  Som pladsejer er det dig, der definerer, hvilke regler og vilkår der skal være gældende på parkeringsområdet. Det kan være fuld betaling alle døgnets timer, gratis parkering i en bestemt periode eller noget helt tredje. Er du i tvivl, kan vores parkeringsrådgiver vejlede dig.
 • Fleksibel aftale
  Din parkeringsaftale hos UnoPark er ikke statisk. Den er derimod fleksibel og åben for tilpasninger og ændringer, hvis behovet skulle opstå.
 • Opsætning af skilte
  Ved betalingsparkering er der lovkrav i forhold til skiltning, og vi sørger naturligvis for, at dit parkeringsareal til hver en tid lever op til gældende lovgivning.
 • Parkeringsvagter
  Vores parkeringsvagter er alle uddannede og patruljerer området iført uniform. Det virker forebyggende på uretmæssig parkering, og vagterne forstår at håndtere eventuelle uoverensstemmelser med stor professionalisme.
 • Udlejning af parkeringspladser
  Ønsker du at udleje parkeringspladser på fast basis, kan vi håndtere det gennem vores digitale system, så du undgår administration.
 • Betalingsmuligheder
  Vi tilbyder forskellige løsninger i forbindelse med betaling alt efter, hvad der bedst matcher dine behov – for eksempel betaling via EasyPark eller nummerpladegenkendelse.

VI DÆKKER HELE LANDET

Hos UnoPark ser vi parkering som en service, og vores mål er at gøre parkering nemt, trygt og tilgængeligt for de retmæssige brugere – uanset om det er i en boligforening, på privat fællesvej eller i forbindelse med erhverv.

Der kan være mange gode grunde til at gå ind i et samarbejde med et parkeringsselskab. Først og fremmest den at parkeringskontrol ofte er løsningen på uretmæssig og hensynsløs parkering, der forhindrer beboere, medarbejdere, gæster eller kunder i at finde en parkeringsplads i nærheden af deres destination.

Med parkeringskontrol yder du en bedre kundeservice, højner livskvaliteten for beboerne og skaber bedre vilkår og en problemfri ankomst til arbejdspladsen for dine medarbejdere.

Omkostningsfri parkeringskontrol i hele landet

Blandt vores kunder er boligforeninger, grundejerforeninger, kontordomiciler, butikscentre, uddannelsesinstitutioner, hoteller og mange andre, der råder over private parkeringsarealer – og de er fordelt ud over hele landet. Hos UnoPark er vi nemlig landsdækkende.

At vi tilbyder parkeringskontrol på tværs af landet betyder, at du kan anvende samme system på kontoret i Aarhus, som du bruger på kontoret i København. Det er ikke bare smart for medarbejderne, det letter også administrationen yderligere, om end den allerede er lille, når du samarbejder med UnoPark.

Står du i spidsen for en boligforening med ejendomme flere steder i landet, kan du også drage fordel af vores landsdækkende service. Det er nemlig enkelt og let at sætte sig ind i vores system, og som administrator kan du reducere kontakten til parkeringsselskaber til én.

Hvad koster parkeringskontrol?

Vi bliver ofte mødt med spørgsmålet: Hvad koster parkeringskontrol? Og svaret er ganske enkelt, at det ikke koster noget. Hverken boligforeninger, grundejerforeninger, erhvervsdrivende eller ejere af parkeringsanlæg skal investere økonomisk i vores samarbejde – vi afholder alle udgifter til etablering og drift (dog med undtagelse af etablering af ANPR-løsninger).

At du ikke har udgifter i forbindelse med parkeringskontrol betyder dog ikke, at du ikke har indflydelse på din parkeringsaftale. Tværtimod. Hos UnoPark ligger vores fokus altid hos kunden, og det er vigtigt for os, at vores samarbejde er til glæde for pladsejer såvel som brugerne af parkeringspladserne. Af den årsag er det naturligvis dig som ejer eller administrator af parkeringsarealet, der bestemmer, hvilke regler og vilkår der skal være gældende.

Får du behov for at ændre i din parkeringsaftale, kontakter du blot din faste parkeringsrådgiver på telefon eller mail, og så finder I sammen en løsning. Det gør sig også gældende, hvis du midlertidigt har brug for en ændring i aftalen – for eksempel hvis du ønsker gratis parkering i forbindelse med et arrangement på en specifik dag. Alt kan lade sig gøre, så længe det er inden for lovens rammer.

 

Fordele ved parkeringskontrol

Der er en lang række fordele forbundet med at føre parkeringskontrol på dit parkeringsareal.

Først og fremmest sikrer du naturligvis, at parkeringspladserne udelukkende benyttes af retmæssige brugere, ligesom du forebygger hensynsløs parkering.

Derudover giver parkeringskontrol:

 • Tryghed for brugerne
 • Bemanding hele døgnet
 • Højere sikkerhed

Vores parkeringsvagter er uddannede og uniformerede, hvilket forebygger uvedkommende ophold på parkeringsarealet. Vi aftaler som udgangspunkt et fast interval for patruljering, men derudover er det altid muligt at tilkalde en vagt – og det gælder i alle tidsrum hele døgnet.

Samtidig sikrer parkeringskontrollen, at der ikke foretages ulovlig parkering på området, og dermed lettes adgangen for ambulance, brandvæsen og lægebil skulle behovet opstå.

UnoPark tilbyder omkostningsfri og fleksibel parkeringskontrol i København til boligforeninger og alle former for erhverv. Det er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at lette hverdagen for beboerne i ejendommen eller byde medarbejdere, gæster og kunder velkommen med gode parkeringsforhold. 

Parkeringsservice for erhverv i København

Det kan være svært at holde virksomhedens parkeringspladser fri til de rette brugere, hvis du ikke aktivt sørger for at forebygge uretmæssig og uvedkommende parkering på dit parkeringsområde. Med vores individuelle og skræddersyede parkeringsløsning kan du målrette indsatsen, så parkeringspladserne forbeholdes virksomhedens medarbejdere, gæster og kunder – og det hele foregår enkelt og let via vores app, så du slipper for administrationsbyrden.

Som pladsejer er det dig, der bestemmer, hvilke regler og vilkår der skal være gældende i parkeringsområdet. Du kan for eksempel give medarbejdere gratis parkering dag og nat, mens gæster og kunder kan få X antal timers gratis parkering mod at registrere bilen på den tablet, vi opsætter ved indgangen. Ønsker du at tjene penge på parkeringspladserne, kan du lave betalingsparkering hele dagen eller efter fyraften, ligesom du kan leje enkelte pladser ud på fast basis – alt sammen gennem vores app.

Som parkeringsselskab i København stiller vi med det nødvendige mandskab til patruljering af området, og vores parkeringsvagter er alle uddannede og uniformerede for at sikre tryghed og høj professionalisme.

Blandt vores kunder kan nævnes kontordomiciler, hoteller, butikscentre, små og store butikker, tankstationer, uddannelsesinstitutioner samt parkeringskældre og -huse – og vi har med sikkerhed også plads til din virksomhed.

Parkeringskontrol i boligforening i København

Hovedstadsområdet oplever mangel på parkeringspladser, og derfor kan det være svært at holde boligforeningens pladser ledige til beboerne. I hvert fald uden parkeringskontrol.

UnoPark tilbyder omkostningsfri parkeringskontrol til boligforeninger i København, og vi hjælper jer med at fastsætte regler og vilkår, så de matcher behovet i området. Den enkelte beboer kan selv registrere sit køretøj gennem vores app, så administrationsbyrden minimeres, og det er muligt at opsætte begrænsninger på antallet af gæsteparkeringstilladelser.

For at øge trygheden og forebygge uretmæssig og hensynsløs parkering patruljerer vores uddannede parkeringsvagter i et fast interval på jeres parkeringsareal. Hvornår og hvor ofte aftaler vi indbyrdes, og I kan altid tilkalde en vagt, hvis det skulle blive nødvendigt – hele døgnet, alle ugens dage.

Aarhus vokser og vokser, men antallet af parkeringspladser følger ikke helt med indbyggertallet, og derfor kan det være svært at holde egne pladser ledige til de retmæssige brugere – medmindre du investerer i parkeringskontrol.

UnoPark tilbyder omkostningsfri parkeringskontrol i Aarhus på fleksible og individuelle vilkår til boligforeninger og erhverv. En enkelt men effektiv teknik til at forebygge uvedkommende parkering, så pladserne holdes fri til beboere, medarbejdere, gæster og kunder.

Parkeringsservice for erhverv i Aarhus

Driver du virksomhed i Aarhus midtby, eller administrerer du et større parkeringsareal i byen, og ser du gang på gang dine parkeringspladser blive optaget af bilister, der ikke har et ærinde hos dig? Så kan du med fordel overveje at investere i parkeringskontrol.

Vi tilbyder fleksible og skræddersyede parkeringsløsninger til erhvervskunder – herunder blandt andet kontordomiciler, hoteller, butikker, tankstationer og uddannelsesinstitutioner – så du kan forebygge uvedkommende parkering. Som pladsejer fastsætter du selv de gældende regler, og som dit parkeringsselskab i Aarhus sørger vi for, at de bliver overholdt.

Vil du sikre, at dine parkeringspladser er ledige til medarbejdere, kunder og gæster i virksomhedens åbningstid, kan du udstede faste parkeringstilladelser via vores app og lade besøgende registrere sig via tablet ved indgangen. Efter fyraften kan du give parkeringspladserne fri til betalingsparkering og på den måde tjene en ekstra skilling. Uanset hvordan din parkeringsløsning sammensættes, afholder vi udgifter til etablering, drift og opsætning af skilte, ligesom vi varetager den løbende parkeringskontrol efter aftale med dig.

For at styrke fleksibiliteten i din aftale får du tilknyttet en fast parkeringsrådgiver, du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker ændringer i din aftale.

Parkeringskontrol i boligforening i Aarhus

Som boligforening i Aarhus kan det være svært at føre parkeringskontrol på egen hånd. Mange bilister respekterer ikke boligforeningens egne skilte, og det er desuden svært at forebygge uvedkommende parkering uden mulighed for at udstede parkeringsafgifter.

Hos UnoPark tilbyder vi omkostningsfri parkeringskontrol til boligforeninger i Aarhus. I bestemmer, hvilke regler og vilkår der skal gøre sig gældende, og beboerne kan hurtigt og let registrere deres køretøj gennem vores brugervenlig app, ligesom de selv kan udstede parkeringstilladelser til gæster.

For at parkeringstilladelserne ikke skal løbe løbsk, kan I begrænse de faste tilladelser til 1 eller 2 per husstand, ligesom der kan sættes en øvre grænse for brugernes adgang til gæsteparkering. Vores system afstemmer desuden automatisk faste køretøjer med boligforeningens adresse for at undgå svindel med pladserne.

Al administration af parkeringspladser foregår via vores app, og langt de fleste ting kan brugerne selv ordne. I kombination med at vi varetager parkeringskontrol og opsætning af skilte giver det minimal administration for boligforeningens bestyrelse, administrator eller varmemester.

Selve kontrollen af jeres parkeringspladser udføres i faste intervaller, og vores parkeringsvagter er alle uddannede og uniformerede. Den gentagne synlighed i gadebilledet øger trygheden i området og forebygger uretmæssig parkering, så pladserne holdes fri til beboerne.

Oplever du, at dine parkeringspladser jævnligt er optaget af bilister, der ikke har et ærinde hos dig – hvad enten du driver en virksomhed eller står i spidsen for en boligforening?

UnoPark tilbyder omkostningsfri parkeringskontrol i Aalborg, og vi imødekommer dine behov, uanset hvad de måtte være. På den måde kan du sikre, at parkeringspladserne holdes ledige til beboere, medarbejdere, gæster og kunder.

Parkeringsservice for erhverv i Aalborg

Driver du virksomhed i Aalborg midtby – stor eller lille – kan det være frustrerende, hvis de tilknyttede parkeringspladser optages af uvedkommende parkanter. UnoPark er et pålideligt parkeringsselskab i Aalborg, og vi kan hjælpe dig med at sammensætte en parkeringsløsning, der tilgodeser medarbejdere, kunder og gæster, og som samtidig forebygger uretmæssig parkering.

Blandt vores nuværende kunder er kontordomiciler, hoteller, butikker, tankstationer og uddannelsesinstitutioner, og vi har også plads til dig ­– også selvom du ikke falder ind i førnævnte kategorier.

Hos UnoPark er det vigtigt for os, at vores samarbejde er til gavn og glæde for dig som erhvervsdrivende og ikke mindst for brugerne af dine parkeringspladser. Derfor er en parkeringsaftale altid individuel og tilpasset dine aktuelle behov – og den er ikke statisk. Aftalen kan ændres, hvis behovet opstår, og du binder dig ikke til en lang kontrakt.

Parkeringskontrol i boligforening i Aalborg

Som boligforening i Aalborg har I sandsynligvis oplevet, at uvedkommende parkanter ser stort på egen skiltning i forbindelse med parkering. Hvis hensynsløs og uretmæssig parkering skal til livs, er det nødvendigt med professionel parkeringskontrol.

UnoPark tilbyder omkostningsfri og fleksibel parkeringskontrol til boligforeninger i Aalborg. Vi har stor erfaring på området, og vi kan hjælpe jer med at sammensætte en parkeringsløsning, der på én og samme tid tilgodeser beboerne og forebygger uvedkommende parkering.

Den helt store fordel ved at indgå et samarbejde om parkeringskontrol er, at boligforeningen slipper for den store administrationsbyrde i forbindelse med udstedelse af parkeringstilladelser – faste såvel som midlertidige. Det hele foregår på enkel vis gennem vores app, hvor beboerne selv kan oprette sig via køretøjets registreringsnummer og uddele gæsteparkeringstilladelser. Systemet afstemmer automatisk køretøjets adresse med boligforeningens for at forebygge snyd, og det er muligt fra bestyrelsens side at opsætte begrænsninger på antallet af parkeringstilladelser til den enkelte husstand.

Kontrollen med jeres parkeringspladser aftaler vi indbyrdes. I fastsætter regler og vilkår, og vi patruljerer i området med uddannede og uniformerede vagter i det omfang, I ønsker.

Har du svært ved at holde parkeringspladserne fri, så du kan tilbyde beboere, besøgende, medarbejdere, kunder og gæster gratis parkering på dit område? Så kan professionel parkeringsservice være løsningen.

UnoPark er et parkeringsselskab i Odense, og vi tilbyder omkostningsfri parkeringskontrol i Odense med fokus på fleksibilitet og gennemsigtighed. I et samarbejde med os skal du ikke bekymre dig om, at de personer, der skal have adgang til din parkeringsplads, ikke har mulighed for at parkere, fordi pladserne er optaget – det sørger vores uddannede parkeringsvagter for, at de er.

Parkeringsservice for erhverv i Odense

Som erhvervsdrivende er det essentielt, at dine parkeringspladser er ledige til medarbejdere, kunder og besøgende, og samtidig kan det være rart at tjene penge på parkeringspladserne efter fyraften. Begge dele kan lade sig gøre med professionel parkeringskontrol.

Hos UnoPark får du tilknyttet en fast parkeringsrådgiver, der hjælper dig med at sammensætte den optimale parkeringsløsning målrettet dine behov. For eksempel kan du tilbyde gratis parkering i virksomhedens åbningstid – enten via faste parkeringstilladelser eller gennem registrering på en tablet ved indgangen – og sidst på eftermiddagen kan du omdanne parkeringsarealet til betalingsparkering. Skulle du have brug for en weekend med gratis parkering alle døgnets timer i forbindelse med et arrangement, er dette også muligt – en aftale med UnoPark er nemlig fleksibel og justerbar.

Uanset hvilken løsning du vælger, bliver administrationen med parkeringsarealet minimal. Medarbejdere såvel som gæster kan selv registrere køretøjet digitalt, og vi varetager al administration i forbindelse med etablering, drift og vedligeholdelse.

Parkeringskontrol i boligforening i Odense

I en boligforening kan der være en stor administrationsbyrde forbundet med parkeringstilladelser, ligesom det kan være svært at forhindre uvedkommende parkering. Med en omkostningsfri parkeringsaftale hos UnoPark kan du sikre, at beboerne har nem adgang til parkeringspladserne, og du slipper for administrationen, da vi har gjort det enkelt og let for brugerne selv at registrere deres køretøj gennem vores app.

Vores system afstemmer automatisk køretøjets adresse med boligforeningens, så der ikke opstår snyd med parkeringspladserne. Samtidig er det muligt fra bestyrelsens side at begrænse antallet af parkeringstilladelser – for eksempel til to faste tilladelser per husstand samt 30 gæstetilladelser per måned.

Regler og vilkår fastsætter I, mens vi står for opsætning af skilte og løbende parkeringskontrol. Vores parkeringsvagter er uddannede og uniformerede, og den kontinuerlige tilstedeværelse af vagter skaber tryghed i området og forebygger uvedkommende parkering såvel som ophold på arealet.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

  Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
  Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
  indgives skriftligt.

  Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

  www.pklage.dk

  Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
  afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

  HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

  I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
   Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
   indgives skriftligt.

   Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
   afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

   I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.