Klager & Indsigelser

Hvad kan jeg klage over?

Du kan til enhver tid vælge at klage over et kontrolgebyr, men det er ikke sikkert, at den bliver annulleret, da der skal være bevis for, at UnoPark har begået en fejl.

Som parkant er det dit ansvar at overholde gældende regler og vilkår, og udefrakommende faktorer som manglende p-skive, forkert mobilbetaling eller forsvundet gæstetilladelse er ikke en juridisk gyldig årsag til annullering af kontrolgebyret.

Nedenfor har vi samlet en oversigt over de mest gængse klager. Inden du indgiver en indsigelse, kan du med fordel læse, om svaret på klagen findes her – alternativt kan du klikke dig videre til Parkeringsklagenævnets hjemmeside, hvor du også finder svar på hyppige klager.

Ofte stillede spørgsmål

1 Kan jeg klage telefonisk?

Det er ikke muligt at indgive en klage via telefonen, da vores medarbejdere ikke har adgang til alle aspekter vedrørende sagen. Du skal derfor altid indgive din klage skriftligt – på den måde sikrer du også, at der foreligger skriftlig dokumentation, hvis sagens skal tages op i Parkeringsklagenævnet eller i civilretten.

Parkeringsskiltene på p-pladserne markerer tydeligt, at p-skiven skal være indstillet korrekt enten med ordlyden ”(…) med korrekt indstillet p-skive,” ”P-skive påbudt” eller lignende. Det betyder, at der SKAL være en korrekt indstillet p-skive, når du parkerer på en parkeringsplads, hvor kontrollen udføres af UnoPark.

Har du ikke en p-skive på det tidspunkt, hvor du parkerer på arealet, overholder du ikke den juridiske aftale, der giver tilladelse til at bruge p-pladsen, og dermed er kontrolgebyret gyldigt. Det gælder uanset, om du er gået på indkøb efter en p-skive eller ej.

Et rettet gæstekort er ikke gyldigt. Hvis du skriver forkert på gæstekortet eller forsøger at gøre det trykte tydeligere med en markering, er gæstekortet ikke længere gyldigt.

Det fremgår altid af UnoParks gæstekort, at de kun er gyldige, hvis der ikke er rettet i dem. Det betyder, at du skal skifte dit gæstekort, hvis tilladelsen ikke længere er synlig – du må IKKE rette det selv.

Når du betaler via en app, er det som parkant dit ansvar at sikre, at det er den rette modtager, du betaler til. Det fremgår altid af skiltningen, at det er UnoPark, der driver parkeringskontrol, og derfor skal du være opmærksom på at betale til os.

Kommer du ved en fejl til at betale til et andet parkeringsselskab eller til kommunen, er din parkering ikke retmæssig, og dermed er dit kontrolgebyr berettiget. UnoPark er ikke ansvarlig for, hvad betalings-apps viser, og derfor er det udelukkende dit ansvar, at betalingen sker korrekt.

Mener du, at du har betalt til rette udbyder (altså UnoPark), kan du vedhæfte dokumentationen i din klage, når du indgiver denne skriftligt på www.pklage.dk.

Ifølge Færdselslovens §2 nr. 18 er en parkering alt fra 3 minutter og opefter. Det betyder, at dit kontrolgebyr er berettiget, hvis du har holdt parkeret mere end 3 minutter.

Hvis skiltningen foreskriver, at du ikke må standse på arealet, har du ikke krav på observationstid, da en standsning er alt under 3 minutter og dermed vil et kontrolgebyr være fuldt berettiget.

UnoPark opsætter altid p-skilte efter gældende lovkrav, og som bilist og parkant er det dit ansvar at holde øje med skiltning.

Uanset om du står ved bilen eller ej, er en uretmæssig parkering en uretmæssig parkering. Reglerne for pålæggelse af kontrolgebyr beror på rent aftalemæssige vilkår; når du som bilist kører ind på en privat parkeringsplads, hvor skilte tydeligt markerer vilkårene, har du automatisk accepteret ordlyden på skiltningen. Hjemlen for rent aftalemæssige forhold fremgår af Aftalelovens § 1.

Det betyder, at kontrolgebyret er berettiget, uanset om du står ved siden af bilen eller ej.

Hvis du har to p-skiver eller to gæstekort liggende synligt i din forrude, skal de begge være indstillet korrekt. Er det kun den ene, der er indstillet, mens den anden er udløbet, er kontrolgebyret berettiget – og det gælder uanset om p-skiven er digital eller ej.

Har du to p-skiver eller gæstekort, hvoraf kun den ene er indstillet korrekt, mens den anden ikke viser noget overhovedet, kan du ikke få et kontrolgebyr.

I denne sammenhæng er det vigtigt at huske, at det ikke er tilladt at have to p-skiver indstillet til to forskellige tidspunkter, så du eksempelvis kan opnå 6 timers parkering i stedet for de fx tilladte 3 timer. Det samme er gældende med gæstekort.

Du skal altid rette dig efter skiltningen på parkeringsarealet. Hvis det angiver specifik tilladelse til af- og pålæsning, vil det være tilladt. Giver skiltningen ikke tilladelse til af-og pålæsning, er det ikke tilladt.

Husk i øvrigt at af- og pålæsning kræver, at du hele tiden er til stede ved bilen

Som parkant er det alene dit ansvar, at p-skiven eller parkeringstilladelsen er placeret synligt under hele parkeringen. Hvis den ved et uheld er faldet ned eller har vendt sig om, er kontrolgebyret berettiget.

Det er udelukkende tidspunktet for observationen af køretøjet, der har betydning for kontrolgebyret, og det betyder, at du ikke kan få gebyret annulleret ved at eftersende dokumentation for betalt parkeringstilladelse.

Medmindre andet specifikt er angivet på skiltningen, er der ingen særregler for parkanter med invalideskilt, og du parkerer derfor under samme vilkår som alle andre. Parkeringsklagenævnet har afgjort flere sager om dette forhold i sin korte levetid – se mere her:

www.parkeringsklagenaevnet.dk/da/afgoerelser/

Vil du klage?

Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

Alle klager bedes INDGIVES VIA

www.pklage.dk

Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

  Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
  Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
  indgives skriftligt.

  Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

  www.pklage.dk

  Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
  afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

  HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

  I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
   Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
   indgives skriftligt.

   Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
   afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

   I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.