Parkeringsservice for private fællesveje

Parkeringskontrol på privat fællesvej

Er I trætte af uvedkommende og hensynsløs parkering på jeres private fællesvej, kan grundejerforeningen eller vejlauget ansøge kommunen om lov til at udføre privat parkeringskontrol i området.

Det kan være en omstændelig proces at søge, men hos UnoPark har vi stor erfaring og succes på området, og vi hjælper jer gerne i mål.

Ønsker I parkeringskontrol ved privat fællesvej?

Kan du nikke genkendende til ovenstående scenarie, kan du – og resten af grundejerforeningen eller vejlauget – overveje at ansøge kommunen om lov til at udføre privat parkeringskontrol i området.

Parkeringskontrol og private fællesveje er ikke et nyt fænomen, men det er blevet mere og mere udbredt gennem de sidste år. Først og fremmest fordi flere er blevet opmærksomme på muligheden, og dernæst fordi mange har erfaret, at det hverken behøver at være en besværlig eller bureaukratisk proces at få godkendt en ansøgning – ikke med hjælp fra UnoPark.

Få gratis hjælp til ansøgningsprocessen

Det kan være en omstændelig proces at søge om hjemmel til parkeringskontrol på private fællesveje, men hvis du sætter dig ind i proceduren og kravene, går det som regel hurtigt og let. Hos UnoPark har vi stor erfaring med at udforme ansøgninger på vegne af grundejerforeninger og vejlaug, og vi ved nøjagtigt, hvilke parametre kommunen ligger vægt på, ligesom vi kender til de udfordringer, der skal tages højde for forud for ansøgningen.

Som det første er det en god idé, hvis det areal, I ønsker at drive parkeringskontrol på, har en vis størrelse. Derfor er det en god idé at alliere sig med omkringliggende grundejerforeninger eller vejlaug, der støder op til jeres eget.

Når parkeringsarealet er på plads, skal der udformes en ansøgning, og det er her, vi kommer ind i billedet. Vi hjælper med de praktiske detaljer i forbindelse med, hvad ansøgningen skal indeholde, og hvordan den skal udformes, så I forhåbentlig undgår afvisninger og en længere behandlingstid – og det er helt gratis

Parkeringsvagter skaber tryghed

Det kan være svært at føre parkeringskontrol på private fællesveje på egen hånd. Hos UnoPark stiller vi uniformerede og uddannede parkeringsvagter til rådighed, der forebygger uretmæssig parkering og skaber en øget tryghed i området.

Hvor ofte og på hvilke tidspunkter af døgnet vi patruljerer jeres parkeringsområder, aftaler vi internt. I har stor medbestemmelse, når retningslinjerne skal defineres.

 

 

Døgn - Vagttelefon

Du kan komme i kontakt med vagttelefonen 24/7

I fastsætter reglerne

Vi udfører parkeringskontrol efter jeres regler

Læs mere

Udsted selv p-afgifter - for det fulde overblik

Ønsker I ikke ekstern parkeringskontrol på området, kan I agere parkeringsvagter på egen hånd med vores egenkontrol.

Vi opsætter skilte og betalingsautomater, I fører kontrol og udsteder eventuelle kontrolgebyrer, og administrationen varetager vi. Det er enkelt og effektivt, og det er en god løsning for jer, der gerne vil have det fulde overblik over parkeringsarealet.

Digitale p-tilladelser

Udsted nemt digitale p-tilladelser eller gæsteparkering via vores app.

Brugervenlig app

Hos UnoPark får du en brugervenlig app til udestedelse af p-afgifter.

Læs mere

Udsted selv p-afgifter samtidig med at vi supplere

Er det svært at føre parkeringskontrol på alle tider af døgnet hele året rundt, tilbyder vi en løsning, vi kalder kombineret egenkontrol. Her varetager I den del af parkeringskontrollen, der er tid og ressourcer til – herefter overtager vores parkeringsvagter.

Kombineret egenkontrol kan enten køre som en fast plan, hvor vi kommer efter aftale, eller vores parkeringsvagter kan tilkaldes efter behov.

Mobilapp til p-afgifter

I får adgang til en mobil applikation

Overblik over p-afgifter

Adgang til Dashboard, som giver overblikket

Læs mere

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes indgives via www.pklage.dk.

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.