Parkeringsvagter

Uddannede parkeringsvagter – for professionel parkeringsservice

Det er aldrig rart at modtage et kontrolgebyr for at holde uretmæssigt parkeret, og i nogle tilfælde kan der opstå konfrontationer, hvor bilisten ikke er enig i afgiften.

Alle vores parkeringsvagter har gennemgået en uddannelse som vagt, inden de starter med at udføre parkeringskontrol, og de har derfor de bedste forudsætninger for at imødegå eventuelle konfrontationer på professionel vis. Det skaber tryghed for brugerne, og det er essentielt for en god parkeringsoplevelse.

Halvtomme parkeringsarealer, store pladser og parkeringskældre er alle sammen steder, der let kan tiltrække uvedkommende personer, der opholder sig i området og skaber utryghed for brugerne af parkeringsanlægget – men med parkeringskontrol forebygger du, at situationen opstår.

Vores parkeringsvagter bærer uniform, når de udfører kontrol, og tilstedeværelsen af uniformerede vagter har en præventiv effekt på uvedkommende aktivitet i området, ligesom den kontinuerlige tilstedeværelse mindsker risikoen for hærværk og tyveri.

Hvor ofte og på hvilke tidspunkter af døgnet vi patruljerer dit parkeringsareal, afhænger af den specifikke aftale, vi har lavet. Du har stor medbestemmelse, når vi klarlægger retningslinjerne, og vi vil altid forsøge at efterkomme dine ønsker på bedst mulig vis.

Har du ikke brug for ekstern parkeringskontrol, men ønsker du i stedet af være din egen parkeringsvagt, tilbyder vi en fleksibel løsning: Du udsteder kontrolgebyrerne, vi står for inddrivelse, skiltning, p-tilladelser og sagsbehandling.

Vi kalder konceptet for egenkontrol, og det er en effektiv løsning for dig, der gerne vil have det fulde overblik over dit parkeringsareal, men som samtidig ønsker at slippe for besværet med administration.

Holder din egen parkeringsvagt ferie, eller har du svært ved at være til stede på alle tidspunkter af døgnet, tilbyder vi også kombineret egenkontrol, hvor UnoParks parkeringsvagter kan tilkaldes. Det kan være efter behov eller efter fast aftale.