Parkeringskontrol Svendborg

Den sydfynske by Svendborg er Fyns næststørste by, og havnebyen tiltrækker mange turister til de smukke gader i løbet af både forår, sommer og efterår. For dig, der driver hotel eller forretning i byen, kan de mange besøgende – og såmænd også de mange fastboende – være kilde til stor frustration, når de optager de parkeringspladser, der egentlig er forbeholdt kunder og gæster.

Administrerer du en boligforening i Svendborg, oplever du måske også, hvordan parkeringspladserne til tider er optaget af brugere, der ikke bor i ejendommen. Det samme kan gøre sig gældende, hvis du har klinik, kontor eller lignende i byen med tilknyttede parkeringsfaciliteter.

Med professionel parkeringskontrol kan du komme udfordringen med uvedkommende parkering til livs. Hos UnoPark hjælper vi dig gerne med at sammensætte en parkeringsløsning, der til fulde møder dine behov, ligesom vi naturligvis kan føre den nødvendige kontrol med området, så parkeringsreglerne overholdes.

Parkeringskontrol i Svendborg til regulering af trafikken

Nu er det ikke altid, at uvedkommende parkering er et problem. Måske er du i virkeligheden glad for alle de bilister, der finder vej til dine parkeringspladser – du ville bare ønske, at du kunne regulere trafikken en smule og få et bedre flow blandt parkanterne.

Her er parkeringskontrol også en god løsning. Når du etablerer parkeringskontrol på dit parkeringsareal, har du mulighed for at definere nogle rammer for parkeringen. Du kan eksempelvis sætte en begrænsning på antallet af timer, brugerne må parkere, eller du kan etablere brugerbetaling. Begge dele skaber en naturlig udskiftning blandt parkanterne, så du kan få et bedre flow i trafikken.

Og når vi nu er ved brugerbetaling, så kan du naturligvis også etablere parkeringskontrol af den helt enkle årsag, at du gerne vil tjene penge på dine parkeringspladser.

Du bestemmer – vi kontrollerer

Har du besluttet dig for, at parkeringskontrol er den rette løsning for dig, vil vi gerne slå et slag for, at du vælger det rette parkeringsselskab at samarbejde med. Det er vigtigt, at du har den fulde bestemmelse over arealet, så du kan fastsætte regler og vilkår på en måde, så de stemmer overens med dine og eventuelt din forretnings værdier.

Hos UnoPark er det dig, der ultimativt bestemmer, hvordan parkeringsreglerne skal være, og om de skal være omfattet af brugerbetaling eller ej. Vi byder gerne ind med gode råd bygget på mange års erfaring, men det er dig, der har det sidste ord. Vores opgave er nemlig ikke at bestemme – det er derimod at sørge for, at dine regler bliver overholdt.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

  Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
  Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
  indgives skriftligt.

  Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

  www.pklage.dk

  Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
  afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

  HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

  I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
   Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
   indgives skriftligt.

   Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
   afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

   I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.