Parkeringskontrol Silkeborg

Lad UnoPark forestå parkeringskontrol i Silkeborg

Hos UnoPark har vi mange års erfaring med parkeringsservice hos forskellige kunder. Vi forstår vigtigheden af at målrette parkeringsaftalen mod dine behov, så du kan give brugerne, den ønskede oplevelse.

Af samme årsag tilknytter vi altid en parkeringsrådgiver til hvert enkelt parkeringsareal. Vedkommende bliver din faste kontaktperson både før, under og efter, at parkeringsaftalen træder i kraft. Rådgiveren kan vejlede dig, når du skal træffe beslutninger om regler og vilkår, ligesom du kan forvente en god dialog om fordele og ulemper ved brugerbetaling.

Uanset hvordan du beslutter at sammensætte parkeringsreglerne, sørger vi for produktion og opsætning af skilte og eventuelle betalingsmuligheder, ligesom vi naturligvis forestår den daglige kontrol af området.

Fordele ved parkeringskontrol

Det er klart, at forebyggelse af uretmæssig og uvedkommende parkering er den primære fordel ved at igangsætte parkeringskontrol. Men der følger mange andre gode ting med en aftale hos UnoPark – blandt andet:

 • Ingen omkostninger
 • Minimal administration
 • Fuld medbestemmelse
 • Stor fleksibilitet
 • Uddannede p-vagter
 • Døgnbemandet vagtcentral
 • Personlig service

Fleksibiliteten i vores parkeringsaftaler er en af vores helt store styrker. F.eks. er en aftale om parkeringskontrol aldrig er statisk hos UnoPark. Den kan ændres og tilpasses undervejs i samarbejdet, så den hele tiden lever op til dine forventninger.

Den minimale administration spiller også en stor rolle for dig som pladsejer. Vi har nemlig udviklet en digital platform, der fjerner stort set al administration fra dine skuldre, når det kommer til parkeringstilladelser – faste såvel som midlertidige. Bilister der skal have en fast parkeringstilladelse – fx beboere eller medarbejdere – kan oprette denne digitalt på egen telefon eller tablet, ligesom en fast bruger også kan udstede gæstetilladelser uden at involvere dig. Er det kunder eller gæster, der skal have en parkeringstilladelse, kan denne udstedes på egen hånd ved hjælp af en tablet opsat ved hovedindgangen.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes indgives via www.pklage.dk.

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.