Parkeringskontrol Kolding

Kolding er Danmarks 7. største by, og både studerende, familier og par af alskens slags slår sig ned i den jyske by, der mest af alt er kendt for Koldinghus – kongeslottet fra 1200-tallet. Samtidig er byen velbesøgt af både ind- og udenlandske turister, og der er derfor en god gennemstrøm af biler – og af samme grund også af parkanter.

Driver du en butik i centrum, eller står du i spidsen for en boligforening, der ligger i nærheden af attraktive områder, så oplever du måske, at de til ejendommen tilhørende parkeringspladser ofte er optaget af parkanter, der ikke har et ærinde hos dig. Til stor frustration for dig selv såvel som for de primære kunder eller beboere.

Kan du nikke genkendende til scenariet – eller vil du bare gerne tjene penge på dine parkeringspladser – så er professionel parkeringskontrol i Kolding en oplagt mulighed.

UnoPark kan hjælpe dig med at regulere trafikken på dit parkeringsareal ved at opsætte behørig skiltning og føre løbende kontrol med området. Det sikrer ikke bare, at parkeringspladserne forbeholdes de ønskede brugere – det betyder også, at du får et bedre overblik over brugen af dit parkeringsareal.

Parkeringskontrol i Kolding med eller uden betaling

Hvis du skal etablere parkeringskontrol for første gang, er du måske i tvivl om, hvor vidt du skal opkræve betaling fra brugerne eller ej. Men det behøver ikke at være et spørgsmål om enten eller. Du kan sagtens lave en løsning, hvor nogle parkanter får gratis parkeringstilladelse – eller hvor gratis parkering er tidsbegrænset – mens andre brugere skal betale.

Indgår du en samarbejdsaftale med UnoPark, tilknytter vi en parkeringsrådgiver til dit parkeringsareal. Vedkommende kan hjælpe dig med at opveje for og imod, ligesom du kan få rådgivning om, hvilke regler og vilkår der vil fungere bedst i lige præcis dit tilfælde. I sidste ende er det dog dig, der bestemmer; som pladsejer har du det sidste ord. Vores opgave er at sørge for, at reglerne bliver overholdt.

 

Uniformerede og uddannede vagter fører kontrol

Hos UnoPark ønsker vi glade og tilfredse medarbejdere, der er klædt på til at møde de udfordringer, der kan opstå i en parkeringssituation, som ikke overholder gældende regelsæt. Derfor har alle parkeringsvagter taget en uddannelse til vagt, ligesom de altid fører parkeringskontrol iklædt uniform – det signalerer professionalisme og indikerer overfor brugerne, at vagterne er her af en årsag.

Sidst men ikke mindst er vores parkeringsvagter ikke provisionslønnede. De modtager fast løn, og det er din garanti for en fair og objektiv parkeringskontrol.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes indgives via www.pklage.dk.

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.