Parkeringskontrol Holstebro

Står du i spidsen for et indkøbs- eller butikscenter, er det essentielt at sørge for et godt flow på parkeringspladserne, så der hele tiden kommer nye kunder igennem. Her kan parkeringskontrol være en rigtig god løsning. Det samme gør sig gældende, hvis du administrerer parkeringspladserne i en boligforening og gerne vil sikre, at pladserne udelukkende anvendes af beboere eller gæster i ejendommen.

Parkeringskontrol er også en oplagt mulighed for dig, der ønsker at etablere betalingsparkering på et areal, der tidligere har være brugt til gratis parkering.

Det kræver behørig skiltning og tydelig kommunikation til de brugere, der tidligere har parkeret gratis.

Sidst men ikke mindst kan parkeringskontrol være nødvendigt, hvis du som en del af en privat grundejerforening oplever, at jeres private fællesveje altid er fyldt op med biler, hvis ejere ikke har et ærinde i boligerne. Det er dog en længere proces at få etableret privat parkeringskontrol, men det er ikke umuligt – og vi hjælper jer gerne.

 

UnoPark – professionel parkeringskontrol i Holstebro

Med sine knap 60.000 indbyggere er Holstebro en stor by, og det ligger i sagens natur pres på parkeringspladserne i og omkring centrum. Som virksomhedsejer, butiksindehaver, hotelmanager eller administrator af en boligforening kan de mange parkanter give udfordringer – særligt hvis du ønsker at holde parkeringspladserne fri til bestemte brugere.

Professionel parkeringskontrol er en løsning, der ikke bare sikrer en bedre regulering af trafikken på parkeringsarealet, men som også forebygger uretmæssig såvel som uvedkommende parkering.

Hos UnoPark har vi udført parkeringskontrol siden 2012, og vores uddannede parkeringsvagter har efterhånden indtaget det meste af landet. I hvert fald dækker vi både nord, syd, øst og vest – og dermed også Holstebro. Vi sørger for, at regler og vilkår på dit parkeringsareal bliver overholdt med synlig tilstedeværelse på alle tidspunkter af døgnet. På den måde får du overblik over brugen af dine parkeringspladser, ligesom vores uniformerede vagter øger følelsen af tryghed i området.

Gå ikke på kompromis med rettighederne

Det er let at tro, at professionel parkeringskontrol betyder, at du overlader rettighederne til dit parkeringsareal til UnoPark. Men sådan hænger det ikke sammen. Pladserne er stadig dine, og det er dig, der sætter rammerne for de regler, der skal gælde.

Vi udarbejder altid en individuel parkeringsaftale målrettet kundens enkelte behov, og for at skabe synlighed og fleksibilitet får du tilknyttet en fast parkeringsrådgiver, du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker ændringer i din aftale – hvad enten de er midlertidige eller faste.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes indgives via www.pklage.dk.

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.