Parkeringskontrol Høje Taastrup

Med parkeringskontrol i Høje Taastrup kan du afhjælpe nogle af de udfordringer, der kan opstå med parkeringspladser i tæt befolkede områder. Du kan for eksempel forebygge uretmæssig og uvedkommende parkering, eller du kan styrke flowet på parkeringsarealet ved at fastsætte tidsbegrænsning.

Du kan også vælge at omdanne et parkeringsareal til betalingsparkering og på den måde få en ekstra indtægt, eller du kan udarbejde et system, der giver gratis parkering til udvalgte brugere, mens andre skal betale.

Mulighederne er mange, og med UnoPark går du ikke på kompromis med dine ønsker og behov. Som pladsejer er det nemlig dig, der bestemmer, hvilke regler og vilkår der skal være gældende, og om der skal opkræves betaling for parkering eller ej. Vi stiller med uddannede parkeringsvagter, der sørger for, at reglerne følges til punkt og prikke, og som ikke mindst har hjemmel til at udstede parkeringsafgifter ved uretmæssig parkering.

Parkeringskontrol i Høje Taastrup på fleksible vilkår

Hos UnoPark betyder samarbejdet med kunderne meget, og derfor lytter vi altid til dine ønsker og behov. Vi tilpasser parkeringsaftalen, så den matcher dine krav, og aftalen er aldrig statisk – den kan ændres, hvis behovet skulle opstå.

For at sikre let administration og minimalt arbejde for dit vedkommende, tilknytter vi en parkeringskonsulent til dit areal. Vedkommende bliver din faste kontaktperson, som kan rådgive dig, når parkeringsaftalen samt regler og vilkår skal udarbejdes, men som også kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller har brug for at ændre i din aftale.

Fleksibiliteten er en af vores helt store styrker, og den betyder, at du altid har en parkeringsaftale, der imødegår alle de udfordringer og ønsker, du måtte have med parkeringsarealet.

Både for virksomheder og boligforeninger

Både små og store virksomheder kan drage nytte af parkeringskontrol, og blandt vores kunder finder du for eksempel kontordomiciler, hoteller, restauranter og klinikker – og alt der imellem.

Men også boligforeninger kan have stor fordel af professionel parkeringskontrol. Først og fremmest kan du sikre, at der er ledige parkeringspladser til beboerne og deres gæster, og dernæst kan du minimere administrationen væsentligt med vores digitale platform. Vi har udviklet et system, der tillader beboerne at oprette en fast parkeringstilladelse ved hjælp af bilens registreringsnummer, og systemet afstemmer selv bilens registrerede adresse med boligforeningens, så der ikke opstår svindel med pladserne. Samtidig gør platformen det muligt for beboerne selv at udstede gæstetilladelser – dog i et begrænset antal fastsat af bestyrelsen. Og da vi håndterer både opsætning af skilte samt den løbende kontrol, betyder det, at der ikke er meget administration tilbage til bestyrelsen.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

  Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
  Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
  indgives skriftligt.

  Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

  www.pklage.dk

  Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
  afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

  HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

  I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
   Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
   indgives skriftligt.

   Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
   afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

   I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.