Parkeringskontrol Herning

Leder du efter en professionel samarbejdspartner, der kan varetage kontrollen med dine parkeringspladser i Herning, så kan UnoPark meget vel være den rette løsning.

UnoPark er et landsdækkende parkeringsselskab, og vi udfører parkeringskontrol for erhvervsvirksomheder og institutioner såvel som foreninger, grundejerforeninger og parkeringshuse – og alt derimellem.

Fleksibel parkeringskontrol i Herning

Siden 2012 har UnoPark ydet professionel parkeringsservice til både private og offentlige kunder. Erfaringen har lært os, at der er mange forskellige behov og ønsker, når det kommer til at regulere trafikken på et parkeringsareal – også inden for samme branche.

Derfor udarbejder vi altid en individuel og fleksibel aftale, der bygger på den enkelte kundes specifikke parkeringsareal.

Som pladsejer eller -administrator er det dig, der fastsætter regler og vilkår for området. Vi deler gerne ud af vores erfaringer med forskellige løsninger og kan vejlede dig, når du skal træffe beslutningerne. Men i sidste ende er valget dit.

Ønsker du betalingsparkering eller ej? Måske en kombination? Skal beboerne i ejendommen have gratis parkering, eller vil du gøre det let for kunder i virksomheden at parkere uden udgifter for en tid? Mulighederne er mange, og det er fordelene ved parkeringskontrol også – for eksempel får du:

 • Parkeringskontrol uden omkostninger
 • Minimal administration ift. parkeringstilladelser
 • Stor fleksibilitet i parkeringsaftalen
 • Uddannede og uniformerede parkeringsvagter
 • Døgnbemandet vagtcentral
 • Personlig service

Sidstnævnte – den personlige service – kommer til udtryk gennem en parkeringskonsulent, der bliver tilknyttet dit parkeringsareal som din faste kontaktperson. Vedkommende kan kontaktes på mail og telefon og kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker ændringer i din aftale.

Digitalt system til parkeringstilladelser

Hos UnoPark har vi udviklet et digitalt system, der minimerer administrationen for dig som pladsejer eller -administrator. Du skal ikke længere godkende hver enkelt beboer eller medarbejder og udstede parkeringstilladelser – det kan parkanterne selv gøre via bilens registreringsnummer.

Er der tale om en boligforening, afstemmer systemet automatisk bilens registrerede adresse med boligforeningens, så der ikke opstår svindel med pladserne. Samtidig kan bestyrelsen fastsætte et antal gæstetilladelser, som beboerne har til rådighed hver måned, og disse kan vedkommende selv udstede, når det er aktuelt.

Hører parkeringspladserne til en virksomhed eller en offentlig institution, kan faste parkeringstilladelser også oprettes i systemet af parkanten selv. Kunder og besøgende kan derimod registrere parkeringen på en tablet opsat ved indgangen.

Kort og godt kan langt det meste klares digitalt, og dit arbejde i forbindelse med parkeringspladserne kan ligge på et minimum, hvis du overlader kontrollen til UnoPark.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes indgives via www.pklage.dk.

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.