Parkeringskontrol Fredericia

Parkeringskontrol i Fredericia kan være en god løsning i mange tilfælde. For eksempel hvis du ønsker at omdanne et parkeringsareal til betalingsparkering, eller hvis du ønsker en bedre regulering af trafikken i dit parkeringshus.

Men det er ikke kun i forbindelse med betalingsparkering, at parkeringskontrol er aktuelt. Er du formand for en boligforening, kan kontrol med parkeringspladserne være netop det, der gør, at der altid er ledige pladser til beboerne. Og med UnoPark som din samarbejdspartner kan du desuden fralægge dig en stor del af den administration, der ellers er forbundet med parkering og parkeringstilladelser.

På samme måde kan parkeringskontrol på virksomhedens parkeringspladser være en stor fordel. Du kan for eksempel give medarbejdere, kunder og gæster i ejendommen mulighed for gratis parkering og på samme tid opkræve betaling fra parkanter, der ikke har et ærinde hos dig. Uden at det kræver en indsats fra receptionisten i forbindelse med parkeringstilladelser – det hele foregår nemlig digitalt.

Minimal administration med brugervenlig app

Hos UnoPark er det vores klare mål at skabe en enkel og behagelig parkeringsoplevelse for brugerne af dine parkeringspladser, men samtidig ligger det os meget på sinde, at du ikke skal besvære dig med administration af pladserne.

Derfor har vi udviklet en app, der gør det muligt for parkanterne selv at registrere parkeringen. Det foregår via bilens registreringsnummer, og i tilfælde hvor det er nødvendigt – for eksempel i forbindelse med parkering i en boligforening – afstemmer vores system automatisk bilens registrerede adresse med boligforeningens. Gæstetilladelser kan beboere selv udstede gennem app’en, ligesom eventuelle kunder eller gæster i virksomheden kan registrere køretøjet på en tablet ved indgangen.

Med parkeringskontrol hos UnoPark kan du altså minimere administrationen uden, at du går på kompromis med din rettighed til selv at bestemme over pladserne.

 

Hvem fastsætter regler og vilkår for parkering?

En god parkeringsaftale imødegår dine specifikke behov og ønsker, og derfor udarbejder vi altid individuelle planer sammen med vores kunder. Det betyder, at du selv fastsætter, hvilke regler og vilkår der skal være gældende på parkeringsarealet – for eksempel om der skal opkræves betaling for parkering eller ej – ligesom du er med til at vurdere, hvor ofte vores parkeringsvagter skal patruljere i området.

UnoPark håndterer derimod alt, hvad der vedrører produktion og opsætning af skilte, drift og vedligeholdelse af eventuelle betalingsautomater samt naturligvis den daglige kontrol med området. Du får tildelt en fast parkeringsrådgiver, du kan kontakte, hvis du ønsker ændringer i din aftale, og ellers sørger vi blot for at holde et vågent øje med dine parkeringspladser, så reglerne overholdes.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

  Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
  Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
  indgives skriftligt.

  Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

  www.pklage.dk

  Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
  afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

  HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

  I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
   Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
   indgives skriftligt.

   Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
   afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

   I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.