Parkeringskontrol Buddinge

Mangler du overblik over dit parkeringsareal i Buddinge, og drømmer du om mindre administration og færre uvedkommende parkanter? Så kan du med fordel overveje, om parkeringskontrol kunne være en løsning for dig.

Hos UnoPark sammensætter vi altid en individuel parkeringsløsning til vores kunder.

Det betyder, at du selv kan definere rammerne for dit parkeringsareal, så de lever op til dine ønsker og behov, mens du overlader selve kontrollen med pladserne til os.

Kort sagt får du med professionel parkeringsservice større overblik og en mindre administrationsbyrde.

Parkeringskontrol i Buddinge på dine vilkår

Ofte afholder private kunder såvel som erhvervsvirksomheder og boligforeninger sig fra at undersøge, om parkeringskontrol kunne være den rette løsning på parkeringsudfordringer af frygt for at frasige sig rettigheden til selv at bestemme.

Men når du indgår et samarbejde med UnoPark – for eksempel om parkeringskontrol i Buddinge – så sker det altid på dine præmisser. Du fastsætter rammerne, og du bestemmer, om der skal være betalingsparkering eller ej. Og der følger mange fordele med professionel parkeringsservice – blandt andet får du:

 • Parkeringskontrol uden omkostninger
 • Minimal administration
 • Fuld kontrol over regler og vilkår
 • Stor fleksibilitet i parkeringsaftalen
 • Uddannede p-vagter til at føre kontrol
 • Døgnbemandet vagtcentral
 • Personlig service

Sidstnævnte punkt – den personlige service – kommer til udtryk gennem en fast parkeringskonsulent, der tilknyttes dit parkeringsareal. Vedkommende kan hjælpe dig med at sammensætte den perfekte parkeringsløsning, hvad enten du ønsker betalingsparkering, mulighed for faste og midlertidige parkeringstilladelser, ekstra kontrol i ydertimerne eller noget helt fjerde.

Du kan desuden altid kontakte din parkeringskonsulent, hvis du ønsker ændringer i din parkeringsaftale. Det kan være blivende ændringer, men det kan også være, hvis du eksempelvis har brug for en weekend uden parkeringskontrol på grund af et arrangement eller lignende.

Forebyg uretmæssig parkering

Der kan være flere grunde til at investere i parkeringskontrol, men uanset årsagen er der altid et ønske om at undgå uretmæssig og uvedkommende parkering på parkeringspladserne. Hvad enten det er i form af parkanter, der springer betalingen over, eller bilister der ser sit snit til at parkere på ejendommens pladser uden at have et ærinde i området.

Lader du UnoPark håndtere parkeringskontrollen på dit parkeringsareal, sørger vi for at opsætte skilte og eventuelle betalingsautomater, ligesom vores uddannede parkeringsvagter jævnligt vil patruljere i området. Begge dele forebygger uretmæssig og uvedkommende parkering, og dermed sikres, at dine parkeringspladser er ledige til de ønskede brugere.

Hvor ofte og hvornår på døgnet vores parkeringsvagter kommer forbi dine parkeringspladser, aftaler vi indbyrdes, når vi udformer parkeringsaftalen.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes indgives via www.pklage.dk.

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.