Parkeringskontrol Ballerup

Ønsker du at leje dine parkeringspladser ud – enten på fast eller midlertidig basis – så du kan få en ekstra indtægt? Eller har du brug for et bedre overblik over, hvem der bruger pladserne og hvornår? Måske vil du gerne forebygge uvedkommende og hensynsløs parkering, så området kan holdes fri til de retmæssige brugere?

Der kan være mange grunde til at sætte fokus på dine parkeringspladser, men uanset årsagen kan vi hjælpe dig. Hos UnoPark tilbyder vi omkostningsfri parkeringskontrol i Ballerup, og selvom du overlader kontrollen til os, fralægger du dig ikke rettighederne – det er stadig dig, der bestemmer, hvordan regler og vilkår skal være.

Få overblik med parkeringskontrol i Ballerup

Om du ønsker betalingsparkering eller ej – eller måske en kombination – er helt op til dig. Sammen med din personlige parkeringsrådgiver fastsætter du rammerne for parkeringsarealet.

Du kan eksempelvis lade medarbejdere eller beboere parkere gratis hele døgnet, tilbyde kunder og gæster X antal timers gratis parkering og opkræve betaling fra alle andre parkanter. Alternativt kan du omdanne hele parkeringsarealet til betalingsparkering. Hvilken løsning der er den bedste, afhænger af dine ønsker og behov, men uanset hvordan din parkeringsløsning sammensættes, får du en række fordele med i købet – blandt andet:

 • Større overblik over brugen af dit parkeringsareal
 • Egenbestemmelse og sparring fra fast parkeringsrådgiver
 • Døgnbemandet vagtcentral og uddannede parkeringsvagter
 • Stor fleksibilitet i forbindelse med ændringer
 • Minimal administration takket være UnoParks innovative app

Når regler og vilkår er fastlagt, sørger vi for opsætning af skilte, etablering og drift af eventuelle betalingsmuligheder, vedligeholdelse af parkeringsarealet og ikke mindst patruljering efter behov.

Alt sammen uden omkostninger for dig som pladsejer.

Minimal administration letter parkeringsbyrden

Det kan være svært at finde tid til det administrative arbejde i forbindelse med udstedelse af parkeringstilladelser og inddrivelse af parkeringsafgifter. Hos UnoPark har vi udviklet en app, der minimerer administrationen, så alle parkanter kan registrere sig uden hjælp fra tredjemand.

Som boligforening betyder det, at bestyrelsen eller varmemesteren ikke skal bekymre sig om parkeringstilladelser. Beboerne kan selv registrere bilen via nummerpladen, og systemet afstemmer automatisk bilens adresse med boligforeningens for at forebygge snyd med pladserne. Gæstetilladelser kan beboerne også selv udstede – dog med et maksimum fastsat af bestyrelsen – så heller ikke her, er der behov for yderligere involvering fra boligforeningens side.

Driver du en virksomhed, kan vi opsætte en tablet ved indgangen, så kunder og gæster kan registrere sig uden hjælp fra receptionisten. Og ligesom beboerne i boligforeningen kan medarbejderne selv registrere deres køretøj i vores app.

Kort sagt bliver parkeringskontrol enkelt og let med hjælp fra UnoPark.

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes indgives via www.pklage.dk.

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.