Parkeringskontrol ved privat fællesvej

Ønsker I parkeringskontrol ved privat fællesvej?

Der er næppe noget mere frustrerende end at komme hjem fra arbejde og opdage, at parkeringspladserne på den private fællesvej er fyldt med biler, der ikke hører til. Selvom du bor på vejen, er du nødsaget til at køre rundt og rundt i nabogaderne for at finde en ledig plads – og herfra er der langt at gå med fyldte indkøbsposer og trætte børn.

Kan du nikke genkendende til ovenstående scenarie, kan du – og resten af grundejerforeningen eller vejlauget – overveje at ansøge kommunen om lov til at udføre privat parkeringskontrol i området.

Parkeringskontrol og private fællesveje er ikke et nyt fænomen, men det er blevet mere og mere udbredt gennem de sidste år. Først og fremmest fordi flere er blevet opmærksomme på muligheden, og dernæst fordi mange har erfaret, at det hverken behøver at være en besværlig eller bureaukratisk proces at få godkendt en ansøgning – ikke med hjælp fra UnoPark.

Få gratis hjælp til ansøgningsprocessen

Det kan være en omstændelig proces at søge om hjemmel til parkeringskontrol på private fællesveje, men hvis du sætter dig ind i proceduren og kravene, går det som regel hurtigt og let. Hos UnoPark har vi stor erfaring med at udforme ansøgninger på vegne af grundejerforeninger og vejlaug, og vi ved nøjagtigt, hvilke parametre kommunen ligger vægt på, ligesom vi kender til de udfordringer, der skal tages højde for forud for ansøgningen.

Som det første er det en god idé, hvis det areal, I ønsker at drive parkeringskontrol på, har en vis størrelse. Derfor er det en god idé at alliere sig med omkringliggende grundejerforeninger eller vejlaug, der støder op til jeres eget.

Når parkeringsarealet er på plads, skal der udformes en ansøgning, og det er her, vi kommer ind i billedet. Vi hjælper med de praktiske detaljer i forbindelse med, hvad ansøgningen skal indeholde, og hvordan den skal udformes, så I forhåbentlig undgår afvisninger og en længere behandlingstid – og det er helt gratis.

Gratis og fleksibel parkeringskontrol på privat fællesvej

Når ansøgningen om drift af parkeringskontrol er godkendt, skal der etableres en række retningslinjer for parkering i området, og der skal naturligvis udstedes parkeringstilladelser til beboerne.

Hos UnoPark tilbyder vi forskellige løsninger, der kan tilpasses jeres specifikke behov. Det er gratis for grundejerforeningerne, og vi håndterer både produktion og opsætning af skilte, ligesom vi naturligvis varetager den løbende parkeringskontrol i området.

I forhold til parkeringstilladelser har I to muligheder; digitale eller fysiske (eller en kombination af begge). Vælger I at gå den digitale vej, har vi udviklet en enkel og intuitiv app, der gør det let for brugerne at oprette sig med registreringsnummer på bilen og ikke mindst udstede midlertidige gæstetilladelser.

Den fortløbende parkeringskontrol på jeres private fællesvej skulle gerne føre til et bedre flow på parkeringsarealet, så der er god plads til de retmæssige brugere. Vi afholder alle etablerings- og driftsomkostninger, og i fællesskab finder vi frem til de regler og vilkår, der skal være gældende i området.